Γ. ΝΤΥΕΡ

Γ. ΝΤΥΕΡ
Θα ήθελα να ταξιδέψω όσο πιο μακριά μπορώ. Θα ήθελα να φτάσω τη χαρά που είναι στην ψυχή μου. Και ν΄αλλάξω τα σύνορα που ξέρω και να νιώσω τη σκέψη και το πνεύμα μου να ωριμάζουν. Θα ήθελα να ζήσω, να υπάρχω, ¨να είμαι". Και να ακούω τις αλήθειες μέσα μου.

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


 1. Καταλήξεις ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΩΝ (σελίδα 31)

-άριον
-ιον
-ίδιον
-ίς
-ίσκος
-ύδριον
-ύλλιον
ἀνθρωπάριον < ἄνθρωπος
σωμάτιον < σῶμα
ξιφίδιον < ξίφος
ψηφίς < ψῆφος
πυργίσκος < πύργος
τεῖχος<τειχύδριον
εἰδύλλιον < εἶδος  (σύντομο ποίημα συχνά με βουκολικό περιεχόμενο)

      2. Καταλήξεις ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΩΝ (σελίδα 31)
-(ε)ών
ἀμπελών < ἄμπελος

-ιά
μυρμηκιά < μύρμηξ
στρατιά < στρατός

      3.  Καταλήξεις ΤΟΠΙΚΩΝ           (σελίδα 31)
-ιον
-(ε)ῖον
ἐμπόριον < ἔμπορος
ἱατρεῖον < ἱατρός


   4.    Καταλήξεις  ΠΑΡΩΝΥΜΩΝ (σελίδα 40)

-εύς
γραμματεύς < γράμμα
-της:

-(ί)της
-(έ)της

-(ώ)της
πολίτης < πόλις
ναύτης < ναῦς
τεχνίτης < τέχνη
οἰκέτης< οἶκος

ἠπειρώτης < ἤπειρος
νησιώτης < νῆσος
                    5. Καταλήξεις ΕΘΝΙΚΩΝ       (σελίδα 40)
-ιος
-(α)ῖος
-(ε)ῖος
-(ω)ιος > -ῷος
Ζακύνθιος < Ζάκυνθος
Ἀθηναῖος < Ἀθῆναι

Κῷος < Κῶς
-εύς
Μεγαρεύς < Μέγαρα,
Χολαργεύς < Χολαργός
-νός
Ἀσιανός < Ἀσία
-ῖνος
Ἀμοργῖνος < Ἀμοργός
-της: -(ά)της
-(ιά)της
 -(ή)της, -(ί)της, -(ώ)της
Τεγεάτης < Τεγέα
Σπαρτιάτης < Σπάρτη

Σικελιώτης < Σικελία
-ήσιος
Ἰθακήσιος < Ἰθάκη


                6.  Καταλήξεις ΠΑΤΡΩΝΥΜΙΚΩΝ (σελίδα 40)

-(ά)δης

Αἰνειάδης < Αἰνείας
Λαερτιάδης < Λαέρτιος ή Λαέρτης
-(ε)ίδης
Πριαμίδης < Πρίαμος
Ἀτρείδης < Ἀτρεύς
Δαναός<Δαναϊδης
-ίων
Κρονίων < Κρόνος

7. Καταλήξεις ΓΟΝΕΩΝΥΜΙΚΩΝ     (σελίδα 40)

-ιδεύς
πελαργιδεύς < πελαργός


8. Καταλήξεις ουσιαστικών που παράγονται από            ρήματα και δηλώνουν

         ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ(σελίδα 48)

-εύς
-ός
-της
-άς
-μών
-τηρ
-τωρ
συγγραφεύς < συγγράφω
ἀγωγός < ἀγω (= οδηγώ)
μαθητής < μανθάνω
φυγάς < φεύγω
ἡγεμών < ἡγέομαι, ἡγοῦμαι
σωτήρ < σῴζω
πράκτωρ < πράττω

                                    Καταλήξεις ουσιαστικών
                 που παράγονται από ρήματα και δηλώνουν

                           9. ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(σελίδα 48)
-σις
-σία
-ία
-εία

-ος

-μός
-(ε)τός
δρᾶσις < δρῶ
δοκιμασία < δοκιμάζω
φυγή < φεύγω
χαρά < χαίρω
μανία < μαίνομαι
βασιλεία < βασιλεύω

 τρόμος < τρέμω
τοκετός<τίκτω
ὀδυρμός < ὀδύρομαι
τρυγητός < τρυγῶ

                       10.  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(σελίδα 48)
-μα
-μη
-ος
ποίημα <  ποιῶ
γραμμή < γράφω
ψεῦδος < ψεύδομαι


11. Καταλήξεις ουσιαστικών που παράγονται από ρήματα και δηλώνουν ΟΡΓΑΝΟ Ή ΜΕΣΟ(σελίδα 56)
-τρον
-θρον
-τρα
-θρα
-τήρ
-τηρία
-τήριον
-ανον
-άνη
-όνη
-ίς
φόβητρον                       < φοβῶ
κλεῖθρον                          <κλείω
ξύστρα                             < ξύω
ἀποβάθρα                      < ἀποβαίνω

νιπτήρ                               < νίπτω
ἀρτηρία                           < ἀείρω
ποτήριον                         < πίνω
δρέπανον                         < δρέπω
σκαπάνη                         < σκάπτω
ἀγχόνη                             < ἄγχω
γραφίς                             < γράφω

 1. Καταλήξεις ουσιαστικών που παράγονται από ρήματα  και δηλώνουν ΤΟΠΟ      (σελίδα 56)

-τήριον
-τρα
-τρον
-θρον 
διαβατήριον                              < διαβαίνω
παλαίστρα                                 < παλαίω
θέατρον                                       < θεῶμαι
βάθρον                                         < βαίνω


     13. Καταλήξεις ουσιαστικών που παράγονται ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΤΑ   (σελίδα 64)
-ία
από επίθετα β΄ κλίσης σε -ος και από μερικά γ΄ κλίσης 
κακός > ἡ κακία, ἀτυχής > ἡ ἀτυχία
-(ε)ια (προπαροξύτονα)
από επίθετα γ΄ κλίσης σε -ης, -ης, -ες
ὑγιής > ἡ ὑγίεια
-(ο)ια (προπαροξύτονα)
εὔνους > ἡ εὔνοια
-ος
από επίθετα γ΄ κλίσης σε -ὑς, -εῖα, -ύ
πλατύς > τὸ πλάτος
-σύνη
από επίθετα β΄ κλίσης και γ΄ κλίσης σε
-ων, -ων, -ον
δίκαιος > ἡ δικαιοσύνη
ἄφρων > ἡ ἀφροσύνη
-(υ)της
από επίθετα γ΄ κλίσης σε -ὑς, -εῖα, -ύ
βαρύς > ἡ βαρύτης
ταχύς > ἡ ταχύτης
-(ό)της
από επίθετα β΄ κλίσης σε -ος
ἀρχαῖος > ἡ ἀρχαιότης
-άς
από αριθμητικά επίθετα
μόνος > ἡ μονάς

            
   14. Καταλήξεις ρημάτων που παράγονται ΑΠΟ ΟΝΟΜΑΤΑ(σελίδα 72)
-(ι)άω

-έω

-όω
-εύω
-σσω / -ττω
-ζω
-άζω
-ίζω
-αίνω
-ύνω
-αίρω
-λω
τιμῶ < τιμή
ἐρυθριῶ < ἐρυθρός
φθονῶ < φθόνος

ἀξιῶ < ἄξιος
κινδυνεύω < κίνδυνος
αἱμάσσω / -ττω (= ματώνω) < αἷμα
ἀγοράζω < ἀγορά
ὀνομάζω < ὄνομα
ἁγνίζω < ἁγνός
ὑγιαίνω < ὑγιής

αἰσχύνω < αἶσχος
καθαίρω < καθαρός
ποικίλλω < ποικίλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μάθηση χωρίς σκέψη είναι χαμένος κόπος. Σκέψη χωρίς μάθηση είναι κίνδυνος. Κομφούκιος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Αγαπητά παιδιά,

Σας γράφω αυτό το γράμμα για να σας πω δυο-τρία πραγματάκια που έμαθα και που με έκαναν εκστατικά ευτυχισμένη. Σήμερα είμαι πολύ μεγάλη σε ηλικία: να φανταστείτε ότι ήμουν δέκα χρονών τον περασμένο αιώνα! Λοιπόν ακούστε:

Μερικοί άνθρωποι γίνονται ευτυχισμένοι κάνοντας εκδρομές και παίζοντας παιχνίδια, ενώ άλλοι χαίρονται με αγκαλίτσες και φιλάκια, με χορούς και με τραγούδια. Υπάρχουν αρκετοί που τους αρέσουν τα ωραία αντικείμενα. Όλα αυτά είναι σούπερ. Ωστόσο, αν πάρω παράδειγμα τον εαυτό μου, τίποτα δεν μου αρέσει περισσότερο από το να διαβάζω βιβλία. Όχι επειδή είμαι σπασίκλας και φύτουλας και όλ’ αυτά, αν και μπορείς να το πεις κι αυτό. Τα βιβλία είναι σαν ταξίδια και σαν παιχνίδια: διαβάζοντας πετάμε με μεγάλες φτερούγες σε τόπους μακρινούς, εξερευνάμε τις ζωές άλλων ανθρώπων, νιώθουμε αγαπούλες, συγκινήσεις· μέσα στις σελίδες βρίσκουμε εμπειρίες που μοιάζουν με τις δικές μας, ή, ακόμα καλύτερα, δεν μοιάζουν με τις δικές μας - είναι πιο καταπληκτικές! Θυμάμαι πως όταν διάβασα την ιστορία του Ροβινσώνα Κρούσου ένιωσα ανακούφιση: αν ναυαγούσα σε έρημο νησί, όχι μόνο θα επιζούσα αλλά θα περνούσα τέλεια. Τα βιβλία καθησύχασαν τους φόβους μου: κατάλαβα ότι η ζωή είναι μια περιπέτεια κι ότι ποτέ δεν θα βαδίσω μόνη – τα βιβλία θα με συνοδεύουν σαν ζωντανά πλάσματα, θα με παρηγορούν και θα χαϊδεύουν την ψυχή μου. Τώρα που σας γράφω, θυμάμαι ότι συχνά η ψυχή μου ήταν ταραγμένη: είχα ένα σωρό προβλήματα στο σχολείο και στο σπίτι· ένιωθα αγωνία και, μια νύχτα, νομίζω πως είδα φάντασμα.

Όμως, θυμάμαι επίσης πως, όταν ήμουν παιδί σαν εσάς, η καλύτερη ώρα της μέρας ήταν όταν διάβαζα τα βιβλία που τότε ονομάζαμε «εξωσχολικά». Τα εξωσχολικά ήταν πιο αστεία και πιο συγκινητικά από τα σχολικά, πράγμα φυσικό εφόσον το βιβλίο της γραμματικής δεν είναι αστείο και συγκινητικό. Ωστόσο, αν είμαστε τυχεροί κι έχουμε συμπαθητικούς και γλυκούληδες δασκάλους, η γραμματική, η αριθμητική, η ιστορία, η φυσική είναι κι αυτές σχεδόν αριστούργημα.

Επιστρέφω όμως στα μυθιστορήματα, στα διηγήματα, στους μύθους. Η χαρά της ανάγνωσης ήταν, κάπου κάπου, στενοχώρια. Τι παράξενο ε; Μερικές φορές, οι ιστορίες ήταν λυπητερές, στα παραμύθια οι ήρωες περνούσαν τα πάνδεινα: ένα κοριτσάκι που πουλούσε σπίρτα πάγωσε μέσα στο χιόνι, ένα αγοράκι χάθηκε στο άγριο δάσος... Παρότι έκλαιγα γοερά, ήμουν ευχαριστημένη: ένιωθα «κάτι». Θέλω να πω, δεν μπορούμε να χαμογελάμε διαρκώς: οι άνθρωποι γίνονται σοφότεροι νιώθοντας, κάπου κάπου, λύπη, οίκτο, αγανάκτηση. Κυρίως όμως, γίνονται εκστατικά ευτυχισμένοι: δοκιμάστε να ζήσετε τη ζωή του αναγνώστη και θα με θυμηθείτε.

ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η Δήμητρα Μηλ. διαβάζει και σας προτείνει....ψάξε στην ομώνυμη ετικέτα παραπάνω στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ....

Η Δήμητρα Μηλ. διαβάζει και σας προτείνει....ψάξε στην ομώνυμη ετικέτα παραπάνω στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ....

ΕΚΕΒΙ

ΕΚΕΒΙ
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Cute Finding NemoCute Finding Nemo

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Ν. ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ

ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...από τον Skipper

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...από τον Skipper
τα 10 πιο αγαπημένα μου βιβλία που με ταξίδεψαν.....

να μην ξεχάσω να δανειστώ και να διαβάσω...

 • Ο Θεός των μικρών πραγμάτων, Arundhati Roy
 • Δυο φορές Έλληνας, Μένης Κουμανταρέας
 • Οδυσσέας, James Joyce
 • O μύθος του Σίσσυφου, Αλμπέρ Καμύ
 • Μεγάλες προσδοκίες
 • Ο θεός των μικρών πραγμάτων
 • Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές
 • Μικρά Αγγλία, Καρυστιάνη
 • Σιντάρτα, Έρμαν Έσσε
 • Έρως, θέρος, πόλεμος, Ευγενία Φακίνου
 • Το μονόγραμμα, Οδυσσέας Ελύτης
 • Τα ρω του έρωτα, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
 • 100 χρόνια μοναξιάς, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές
 • Ο Αλχημιστής, Π. Κοέλο
 • Το όνομα του ρόδου, Ουμπέρτο Έκο
 • Ο κόσμος της σοφίας, Γκάαρντερ

Η γιορτή των ερωτευμένων πλησιάζει. Διαβάστε τα ερωτικά ποιήματα στην Ετικέτα "ΈΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ" και ψηφίστε το ερωτικό ποίημα που σας άρεσε περισσότερο(μπορείτε να επιλέξετε 1 ποιητή ή και περισσότερους)

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Ἔρως ἀνίκατε μάχαν, Ἔρως, ὃς ἐν κτήμασι πίπτεις, ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις, φοιτᾷς δ’ ὑπερπόντιος ἐν τ’ ἀγρονόμοις αὐλαῖς· καὶ σ’ οὔτ’ ἀθανάτων φύξιμος οὐδεὶς οὔθ’ ἀμερίων σὲ γ’ ἀνθρώπων. Ὁ δ’ ἔχων μέμηνεν.

Ρ. Μ. ΡΙΛΚΕ

Βγάλε τα μάτια μου: μπορώ να σε δω
Κλείσε τ’ αυτιά μου: μπορώ να σε γρικήσω
Και χωρίς πόδια μπορώ σ’ εσε να ρθω ,
Και δίχως στόμα μπορώ να σ’ εξορκίσω.
Σπάσε τα μπράτσα μου: θα σε κρατά η καρδιά μου
Πνίξε μου την καρδιά, μα το μυαλό μου θα χτυπά.
Κι αν ρίξεις στο μυαλό μου τη φωτιά,

Θα σε κρατώ μες το αίμα μου κλεισμένον.


ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

… για να γεννηθείς εσύ,
κι εγώ για να σε συναντήσω
γι’ αυτό έγινε ο κόσμος…


ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Αντιγόνη, στ.523

" Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν. "

"Δε γεννήθηκα να μοιράζομαι το μίσος αλλά την αγάπη"